Co należy wiedzieć o treningu mięśni wdechowych

Trening mięśni wdechowych to terapia mająca na celu wzmocnienie mięśni oddechowych, a tym samym poprawę zdolności oddychania i układu oddechowego.

Trening mięśni wdechowych (IMT) jest zwykle przeznaczony dla osób cierpiących na astmę, zapalenie oskrzeli, POChP i rozedmę, czyli osoby, które codziennie mają problemy z oddychaniem z powodu wąskich dróg oddechowych i obrzęku płuc. Ale trening mięśni wdechowych okazał się również skuteczny w zwiększaniu wydolności fizycznej, a wiele osób już wdrożyło oddychanie jako część treningu, aby poprawić wytrzymałość i ogólną wydajność.

Trening mięśni oddechowych

Trening mięśni oddechowych można zdefiniować jako technikę mającą na celu poprawę funkcji mięśni oddechowych poprzez określone ćwiczenia. Składa się z serii ćwiczeń oddechowych wykonywanych w celu zwiększenia siły i wytrzymałości mięśni oddechowych, a tym samym usprawnienia układu oddechowego.

Związek między aktywnością fizyczną a mięśniami oddechowymi

Wzmocnienie mięśni oddechowych używanych do oddychania jest niezbędne do poprawy wydajności i poziomu fizycznego. Podczas ćwiczeń wzrasta zapotrzebowanie naszego organizmu na tlen, dlatego też nasza objętość oddechowa musi również wzrosnąć, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na tlen. Wymaga to zaangażowania mięśni otaczających płuca i kurczenia się, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na tlen. Im intensywniejszy jest trening, tym mocniej i szybciej te mięśnie muszą pracować.

Dlatego będziesz potrzebować dużo energii, aby wykonywać ćwiczenia fizyczne. Poprawiając siłę oddechową, zwiększysz ilość tlenu, którą możesz wdychać w danym okresie, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii i podniesienie poziomu wytrzymałości.

Proces wentylacji pomiędzy tlenem a krwią, który nieustannie zachodzi podczas oddychania, zachodzi poprzez neurologiczną kontrolę mięśni oddechowych. Mięśnie związane z oddychaniem można podzielić na wdechowe i wydechowe.

Trening mięśni oddechowych obejmuje zarówno trening mięśni wdechowych (IMT), jak i wydechowy (EMT). Dzięki treningowi mięśni wdechowych jesteśmy szczególnie w stanie zwiększyć ilość tlenu, którego potrzebują mięśnie oddechowe podczas ćwiczeń.

Trening siły mięśni wdechowych

Dzięki treningowi siły mięśni wdechowych będziesz w stanie stawać się coraz bardziej świadomy swojego oddychania, nauczyć się oddychać wydajniej i kontrolować poziom potrzebnego tlenu. Tym samym wzmacniając swoją wytrzymałość. Wytrzymałość to zdolność do kontynuowania lub dłuższego utrzymywania się podczas aktywności fizycznej, dlatego jest ważna dla poprawy wydajności. Regularny trening mięśni wdechowych jest skuteczny w usprawnianiu ćwiczeń aerobowych lub sercowo-naczyniowych, takich jak bieganie lub jazda na rowerze, gdzie wytrzymałość jest szczególnie ważna.

Zwykle zużywamy od 10 do 15% całkowitej pojemności płuc. Dzięki treningowi mięśni wdechowych możliwe jest zwiększenie ilości wykorzystywanej pojemności płuc. Głębsze oddychanie wymaga więcej energii, ale oznacza również, że z każdym oddechem do krwiobiegu może dostać się więcej tlenu. Dzięki temu będziesz w stanie brać wolniejsze i głębsze oddechy i wydobywać więcej tlenu z każdego oddechu, zmniejszając w ten sposób ilość tlenu potrzebną mięśniom oddechowym podczas ćwiczeń. W rezultacie podczas treningu więcej tlenu jest dostępne dla innych mięśni ciała.

Jak działa trening mięśni wdechowych?

Najczęściej stosowaną, badaną i sprawdzoną formą treningu mięśni wdechowych jest trening oporowy, zwany również obciążeniem progowym ciśnienia wdechowego (IPTL). Używając aparatu oddechowego, który zawiera zawór wdechowy obciążony ciśnieniem i nieobciążoną zastawkę wydechową, można zwiększyć opór. Poziom ciśnienia jest dostosowany do pojemności płuc i może być dostosowywany w miarę rozwoju techniki.

Jak zacząć:

  • Używając aparatu oddechowego, zaczynasz od badania płuc
  • Trening mięśni wdechowych wykonywany jest w rozluźnionej pozycji siedzącej
  • Trenuj 2-3 razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem.
  • Trenuj przez około 5-10 minut dziennie
  • Ciągle zwiększaj czas treningu oddechowego

Trening mięśni wdechowych może przynieść ogromne korzyści dla wydajności fizycznej. Poprawia wytrzymałość, a dla sportowców trenujących codziennie wyniki mogą być dość znaczące. Jednak ma również pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia, ciało, mózg i serce. Badania sugerują, że trening mięśni wdechowych obniża ciśnienie krwi, poprawia zdrowie naczyń i poprawia zdrowie poznawcze.

Leave a Comment